FINANČNÍ UKAZATELE 2022
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
1
Daňové příjmy
41 631 840 Kč
2
Nedaňové příjmy
12 666 700 Kč
4
Přijaté transfery
2 827 300 Kč
3
Kapitálové příjmy
44 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
3
Služby pro fyzické osoby
36 720 210 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
19 648 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
14 221 750 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
5 058 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 838 200 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
36 720 210 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
19 648 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
14 221 750 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
5 058 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 838 200 Kč