FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
26 628 100 Kč
2
Nedaňové příjmy
9 585 200 Kč
4
Přijaté transfery
2 595 300 Kč
3
Kapitálové příjmy
437 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
18 505 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
17 230 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 862 700 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 488 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 463 600 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
18 505 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
17 230 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 862 700 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 488 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 463 600 Kč