FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
34 008 800 Kč
2
Nedaňové příjmy
11 271 400 Kč
4
Přijaté transfery
2 843 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
915 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
23 173 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
13 779 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 735 800 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
3 662 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 055 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
23 173 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
13 779 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 735 800 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
3 662 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 055 500 Kč